Written by 22:08 Projekty domów Views: 2

Korzyści z używania szarej wody

Korzyści z używania szarej wody

Coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na wykorzystywanie szarej wody. Jak wiadomo istnieje szereg zaleta takiego rozwiązania? Pierwszą i najważniejszą jest fakt, że dzięki używaniu szarej wody zmniejszany jest pobór wody pitnej z rzek oraz innych akwenów. Drugą nie mniej ważną korzyścią, jaka płynie z korzystania z tego surowca to mniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Chodzi o to, że gdy używana jest szara woda to nie ma potrzeby budowania infrastruktury kanalizacyjnej a co za tym idzie ogromne pieniądze są oszczędzane z tytuły niebudowania oczyszczalni ścieków. Kolejna zaleta to drastyczne obniżenie ciśnienia panującego w sieci kanalizacyjnej. Wynika to z faktu, że w tej sytuacji mamy do czynienia z mniejszym poborem wody oraz mniejszą ilością ścieków produkowanych przez człowieka. Niezaprzeczalną korzyścią z używania szarej wody jest również bardzo dobre naturalnie nawożenie gleby przez ten surowiec. Jest to ściśle związane z faktem, że automatycznie zmniejsza się poziom zużycia chemikaliów, ponieważ woda nie musi być w tak drastyczny sposób oczyszczania. Kolejna zaleta szarej wody to możliwość odbudowania się poziomu wód gruntowych, ponieważ ludzie nie pobierają z nich wody w tak dużym stopniu. To z kolei jest ściśle powiązane z wzrostem roślinności oraz jej wzbogaceniem. Tak, więc jak widać z używania szarej wody wynika wiele bardzo konkretnych korzyści, które wpływają na dobre relacje człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
[mc4wp_form id="7"]
Close