Minimalna powierzchnia okien

Minimalna powierzchnia okien

Z powierzchnią okien przekonujemy się, że jest ona zależna od oświetlenia pomieszczenia. Odpowiednie wymagania przedstawiają nam w tym kierunku przepisy budowlane. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi, sumaryczna powierzchnia okien liczona w świetle ościeżnicy powinna wynosić minimum 1/8 powierzchni podłogi. Natomiast w pomieszczeniach, gdzie ludzie przebywają nie dłużej, niż 2 godziny dziennie, taki stosunek może wynosić 1/12. Nie ma w przepisach określonej maksymalnej powierzchni okien. Mogą więc one zajmować nawet całą ścianę. W praktyce zaleca się zastosowanie powierzchni okien, która nie jest większa, niż 1/6 powierzchni podłogi. W przypadku większej mogłyby pojawiać się spore utraty energii cieplnej. Nie chcemy do tego w żadnym stopniu doprowadzić. Dlatego uwzględniamy jeszcze dodatkowe parametry, jakie przedstawiają nam okna przedstawiające się na rynku budowlanym. Istotny jest parametr U, który przedstawia nam współczynnik przenikania ciepła. Im jest on większy, to wskazuje nam większe straty ciepła, które spowodują o wiele większe koszty wynikające z ogrzewania mieszkania. Następny parametr jest związany z izolacyjnością akustyczną. Ważne jest, jeśli domek jednorodzinny ma znajdować się w hałaśliwej okolicy, blisko drogi oraz kiedy inwestor chce zapewnić sobie wycieszenie na wysokim poziomie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]